miaou “all around us” release tour & epic45 japan tour 2008
event on weekday by readmuzik-miaou & epic45 JAPAN TOUR

w/ epic45
Kamata Kohshi
White Tape & White Video

DJ Tetsuro(little side effect/otonoha)

open 19:00 / door 20:00
adv ¥2,500 / door ¥3,000