2011.9.16 (fri) Super Fish Bar, Shenyang
2011.9.17 (sat) The One Club, Beijing
2011.9.18 (sun) Kento’s Club, Shanghai
2011.9.20 (tue) 61 House, Nanjing
2011.9.21 (wed) Vox Livehouse, Wuhan
2011.9.23 (fri) Aperture Club, Xi’an
2011.9.24 (sat) 191 Space, Guangzhou